Susunan Pengurus Yayasan Widya Manggala Indonesia

Dr. Ir. Edhi Setiawan, S.E., M.M., LLD.
Pembina Yayasan Widya Manggala Indonesia

Tina Soesanto
Pengawas Yayasan Widya Manggala Indonesia

Haliman Tjahjadhi Riswono, S.T., M.M.
Ketua Pelaksana Harian Yayasan Widya Manggala Indonesia

Jessie Suryani Dewi, S.T.
Sekretaris Yayasan Widya Manggala Indonesia

Sinta Tjondro
Bendahara Yayasan Widya Manggala Indonesia